دریافت|بررسی کلی مقررات مرور زمان|

انواع مرور زمان,مرور زمان چیست,آثار مرور زمان,احکام مرور زمان,مرور زمان کیفری,احكام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری,مرور زمان‌ كیفری‌ در حقوق ایران‌,مرور زمان در قانون آیین دادرسی کیفری,دانلود پایان نامه مرور زمانبررسی کلی مقررات مرور زمان|42053608|ekn50308977|
این فایل درباره ی بررسی کلی مقررات مرور زمان می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این پایان نامه می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات65حجم0/162 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdoc
توضیحات کامل
دانلود پایان نامه رشته حقوق مقدمههمراه‌ با قبول‌ تأسیس‌ حقوقی‌ مرور زمان‌ كیفری‌، احكام‌ و آثار حقوقی‌ متعددی‌ درجریان‌ محاسبه‌ و اعمال‌ آن‌ بروز می‌كند كه‌ اجرای‌ مقررات‌ مربوط‌ جز با بررسی‌ و مطالعه‌دقیق‌ این‌ احكام‌ فرعی‌ ممكن‌ نیست‌ بخصوص‌ سكوت‌ مقررات‌ اخیر التصویب‌ مرور زمان‌كیفری‌ در بعضی‌ از این‌ فروعات‌ ضرورت‌ پرداختن‌ به‌ این‌ بحث‌ را بیشتر می‌سازد و لذاادامة‌ مطلب‌ را به‌ بررسی‌ كلی‌ مقررات‌ مرور زمان‌ اختصاص‌ می‌دهیم‌. قبل‌ از شروع‌ این‌مطالب‌ تذكر این‌ نكته‌ لازمست‌ كه‌ در تقسیم‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ در قوانین‌ كیفری‌و آثار حقوقی‌ آن‌ چند روش‌ اتخاذ شده‌ است‌ روش‌ نخست‌ آنست‌ كه‌ چون‌ مرور زمان‌بطور مطلق‌ موجب‌ سقوط‌ مجازات‌ می‌شود چه‌ مرور زمان‌ مجازات‌ كه‌ رابطه‌ مستقیم‌ باسقوط‌ مجازات‌ دارد و چه‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ كه‌ مانع‌ محكومیت‌ مرتكبین‌ جرایم‌ می‌شود وبا واسطه‌، مجازات‌ را ساقط‌ می‌كند، در قلمرو قوانین‌ و مقررات‌ ماهوی‌ محسوب‌ شده‌ و درحقوق جزای‌ عمومی‌ مورد توجه‌ و بحث‌ قرار می‌گیرند و مقررات‌ آن‌ نیز در قانون‌ مجازات‌بیان‌ و تشریح‌ می‌شود. برعكس‌ این‌ روش‌، در بعضی‌ كشورها مقررات‌ مرور زمان‌ راقواعد شكلی‌ قلمداد می‌كنند كه‌ با انقضای‌ آن‌، تعقیب‌ متهم‌ و اجرای‌ حكم‌ كیفری‌ كه‌ از امورشكلی‌ است‌ به‌ مانع‌ برخورد می‌كند و موقوف‌ می‌شود و لذا قواعد و مقررات‌ مرور زمان‌ رادر قوانین‌ شكلی‌ و از جمله‌ ق .آ.د.ك‌. ذكر و حقوقدانان‌ نیز همین‌ تقسیم‌ را رعایت‌ می‌كنند.این‌ دو شیوه‌ در قوانین‌ جزایی‌ قبل‌ و بعد از انقلاب‌ در كشور ما اجرا شده‌ است‌ قبل‌ ازانقلاب‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ قانون‌ ماهوی‌ محسوب‌ و در قانون‌ مجازات‌عمومی‌ (1304 و 1352) جای‌ داده‌ شده‌ و بعد از انقلاب‌ در ق .آ.د.ك‌. مورد توجه‌ قرار گرفت‌البته‌ ماهوی‌ یا شكلی‌ قلمداد كردن‌ یك‌ حكم‌ آثار خاص‌ و مهمی‌ دارد كه‌ به‌ آن‌ اشاره‌خواهیم‌ كرد. روش‌ سومی‌ كه‌ در بعضی‌ كشورها اعمال‌ می‌شود. (در سوریه‌، مقررات‌مرور زمان‌ جرم‌ جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ و در مواد 437 الی‌ 443 قانون‌ اصول‌محاكمات‌ جزایی‌ تصویب‌ شده‌ است‌ ولی‌ مرور زمان‌ مجازات‌ در مواد 161 الی‌ 167 قانون‌مجازات‌ این‌ كشور قرار داده‌ شد كه‌ قانون‌ نخست‌ شكلی‌ و قانون‌ اخیر ماهوی‌ است‌. درلبنان‌ نیز مواد 438 الی‌ 444 قانون‌ اصول‌ محاكمات‌ جزایی‌ و مواد 162 الی‌ 165 قانون‌مجازات‌ به‌ ترتیب‌ به‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ اختصاص‌ یافته‌ است‌.) تفكیك‌ بین‌ مرورزمان‌ تعقیب‌ و مجازات‌ است‌، مقررات‌ مرور زمان‌ تعقیب‌ را جزء مقررات‌ شكلی‌ محسوب‌ ودر قوانین‌ شكلی‌ مورد بررسی‌ و توجه‌ قرار می‌دهند اما مرور زمان‌ مجازات‌ را جزءمقررات‌ ماهوی‌ دانسته‌ و در قانون‌ مجازات‌ مورد بحث‌ قرار می‌دهند كه‌ به‌ نظر تقسیم‌اخیر موجه‌تر است‌ خصوصاً در كشورهایی‌ كه‌ سازمان‌ قضایی‌ متعدد دارند و در هر یك ‌مقررات‌ شكلی‌ خاصی‌ جریان‌ دارد قراردادن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ جرم‌ و مجازات‌ درآ.د.ك‌. یك‌ سازمان‌ موجب‌ عدم‌ تساوی‌ افراد در مقابل‌ قانون‌ و بروز تبعیض‌ و بی‌عدالتی‌می‌شود. کلمات کلیدی:آثار مرور زمانمرور زمان کیفریاحكام‌ و مقررات‌ مرور زمان‌ كیفری فهرست‌ مطالب‌احكام و آثار مرور زمان

1- احكام‌ و مقرات‌ مرور زمان‌ كیفری‌

1-1 احكام‌ مرور زمان‌ كیفری‌ 1-1-1 مبدأ مرور زمان‌ تعقیب‌ یا جرم‌ الف) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ فوری‌ (آنی‌) ب) مبدأ مرور زمان‌ در جرایم‌ مستمر ج) مبدأ مرور زمان‌ در جرم‌ به‌ عادت‌ د) مبدأ مرور زمان‌ جرم‌ مركب‌ 1-1- انقطاع‌ مرور زمان‌ 1-1-3-تعلیق‌ مرور زمان‌ الف) علل‌ قضایی‌ تعلیق‌ ب) علل‌ عملی‌ تعلیق‌ 1-1-4 -مبدأ مرور زمان‌ حكم‌ و مجازات‌ 1- اوصاف‌ و آثار مرور زمان‌ كیفری‌ 1-2 -1- امری‌ بودن‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-2 -مرور زمان‌ و اعتبار امر محكوم‌ بها 1-3 توجه‌ به‌ مرور زمان‌ در تمام‌ مراحل‌ دادرسی‌ 1-4 - مرور زمان‌ كیفری‌ و حقوق شاكی‌ و مدعی‌ خصوصی‌ 1-5 -بقای‌ محكومیت‌ و سجل‌ كیفری‌ 1-6 -مرور زمان‌ كیفری‌ و مجازاتهای‌ تبعی‌ و تتمیمی‌ 1-3 -مرور زمان‌ در انواع‌ مختلف‌ جرایم‌ مرور زمان‌ در قانون‌ آیین‌ دادرسی‌ دادگاههای‌ عمومی‌ انقلاب‌ در اموركیفری‌ مصوب‌ 30/6/78 1- دایره‌ اعتبار و اجرای‌ مقررات‌ مرور زمان‌ 1-1 -نوع‌ جرایم‌ و مجازاتهای‌ مشمول‌ مرور زمان‌ الف) مجازاتهای‌ بازدارنده‌ ب) مرور زمان‌ در اقدامات‌ تأمینی‌ و تربیتی‌ 1-2 -اعتبار مقررات‌ مرورو زمان‌ در مراجع‌ مختلف‌ قضایی‌ انواع‌، مدتها و آثار مرور زمان‌ در قانون‌ آئین‌ دادرسی‌ كیفری‌ مصوب‌30/6/78 1- انواع‌ مرور زمان‌ مدتهای‌ مرور زمان‌ 3 -آثار مرور زمان‌ 3- نتیجه‌ بحث‌ فهرست‌ منابع‌
"

مطالب دیگر:
📎پرسشنامه ارزیابی اثر 4P بر ارزش ویژه برند📎مقاله تعریف و بررسی لغوی و حقوقی خانواده در حقوق ایران و اسناد و مدارک بین الملل📎تبیین و تعریف کلی رسانه جمعی و انواع آن در حقوق ایران📎مدل سازی معادلات ساختاری عوامل موثر بر پرسه زنی اینترنتی📎پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت📎پروپوزال و طرح تفصیلی پایان نامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن📎مبانی نظری بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن📎پرسشنامه بررسی ارزش ویژه برند سبز و عوامل موثر بر آن📎عوامل موثر بر ارزش ویژه برند سبز📎توازن بار در محاسبات ابری و نحوه معماری لایه ها در آن📎هزینه ها و امکان سنجی ERP و استقرار آن در سازمان با نگاهی به تفاوت آن با سایر مفاهیم مشابه📎پایان نامه نقش اسب در شاهنامه ی فردوسی📎پروپوزال و طرح تفصیلی ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند📎مبانی نظری ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند📎پرسشنامه ارزیابی اثرات تبلیغات تجاری و پیشبرد فروش بر خلق و حفظ ارزش ویژه برند📎پروپوزال و طرح تفصیلی بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری📎مبانی نظری بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری📎پرسشنامه بررسی نقش رضایت مشتری در روابط میان ارزش ویژه برند و وفاداری مشتری📎پروپوزال علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت📎مبانی نظری علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت📎پرسشنامه علل تاثیرگذار بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان شرکتهای ارائه دهنده اینترنت📎پروپوزال و طرح تفصیلی اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان📎مبانی نظری اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان📎پرسشنامه اثرات عناصر آمیخته ترفیع بر ارزش ویژه برند از نگاه مشتریان📎تشریح ابعاد و مدلهای ارزش ویژه برند